0
30 שנה קניה בטוחה שירות תיקונים משלוח מהיר
התקשרו לייעוץ 03-5337349

תקנוןצלח מרכז הצבעים בע"מ

תקנון האתר – תנאי שימוש
כללי
1. התקנון מנוסח בלשון זכר וזאת מטעמי נוחות בלבד וכי האמור בו מתייחס לגברים ולנשים כאחד.
2. יש לקרוא את התנאים וההוראות שבתקנון לפני השימוש באתר. 
3. השימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש ואישורו כי קרא את האמור בתקנון זה וכי הסכים לכל האמור בו.
4. האתר www.Z-tools.co.il הינו אתר המציע לגולשיו מידע, מוצרים, תכנים, פרסומים ושירותים בתחומי כלי העבודה  והאספקה הטכנית (להלן: "השירותים").
5. חברת צלח רשאית לעדכן ולשנות את תנאי השימוש באתר ללא מתן הודעה מראש. השינויים יכנסו לתוקף במועד פרסומם.
6. המשתמש מסכים ומצהיר כי יודע שחברת צלח אינה אחראית לכל שימוש שהמשתמש עושה בשירותים ובמידע המוצג באתר, וכי הוא, המשתמש, הינו האחראי הבלעדי למעשיו. 
 
ביצוע הזמנה
7. מובהר, כי ביצוע ההזמנה ושליחת הדוא"ל אינו מהווה אישור סופי מצד החברה למימוש ההזמנה אלא רק כי בוצעה הזמנה על ידי הלקוח. יובהר, כי בסיום ביצוע ההזמנה מועברת הזמנה לבדיקת החברה על מנת לוודא שאין בה לחרוג מאובליגו שניתן ללקוח ו/או שאין כל אירוע חריג אחר המונע את ביצוע ההזמנה על יד החברה. ככל שתימצא בעיה בהזמנה או באפשרות אישורה, יצור נציג החברה קשר עם הלקוח לשם הסדרת הנושא. בסיום הבדיקה וככל שאין מניעה מצד החברה, מועברת ההזמנה למחסן החברה לשם ליקוט הפריטים והכנתם למשלוח או לאיסוף, הכול בהתאם לאשר נקבע עם הלקוח.
8.פרטי ההזמנה כפי שהיא מופיעה ברישומי האתר הם אלו שיהוו ראיה לגבי עצם ההזמנה ופרטיה
 
 
אספקה / הובלה
9. מפעילת האתר ו/או הספקים (לפי העניין) ידאגו לאספקת המוצרים הנרכשים באתר לכתובת בישראל ו\או לנקודת איסוף מוסכמת מראש כפי שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה ובהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. 
 
10. מועד השלמת הזמנה - רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל מפעילת האתר. מועד השלמת הזמנה ייראה כמועד אישור ההזמנה על ידי כל הבאים, במצטבר (א) אישור חברת האשראי של הלקוח; (ב) קבלת אישור הספק לגבי המצאות המוצר במלאי; (ג) אישור מפעילת האתר (להלן: "המועד הקובע"), וכל המועדים הרלוונטיים, לרבות לצרכי קביעת מועדי אספקה, ייספרו החל מהמועד הקובע בלבד. עיכובים שבאחריות הלקוח יהיו באחריותו בלבד, בהתאם להוראות סעיף 43 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973.
 
11. משלוח המוצרים מבוצע באמצעות שירות משלוחים או דואר ישראל או נהג חברת צלח, לכתובת שנמסרה על ידי הלקוח במועד ביצוע ההזמנה.
 
12. מובהר בזאת כי במידה ואין ביכולתם של הספקים ו\או חברת המשלוחים אפשרות לבצע את משלוח המוצרים לבית הלקוח מכל סיבה שהיא רשאית חברת צלח לבטל את העסקה או להציע מקום חלופי לאיסוף המוצר. במידה והלקוח יהיה מעוניין לקחת את המוצר עצמאית ממחסן היבואן או ממחסני צלח הכול למקצוען ברחוב המלאכה 9 אור יהודה, יוכל לבצע זאת ללא דמי משלוח.
 
13. אספקת המוצרים לבית הלקוח באמצעות שירות המשלוחים או שירות הדואר תהייה בהתאם לתנאי חברת המשלוחים או דואר ישראל (בהתאמה) וכפוף לאזורי החלוקה שלהם. 
 
מוצר שבור /פגום

14. חברת צלח עורכת ביקורת איכות ותאימות לפני שילוח חבילות ומוצרים ממחסני החברה ודואגת לוודא שהמוצרים הנשלחים תקינים. במקרה בו התקבל אצל הלקוח/ה משלוח חבילה עם מוצר הנראה שבור, יש לפנות לצוות החברה בתוך 48 שעות מרגע קבלת החבילה על מנת לבדוק את המקרה. פניה שתגיע לאחר 48 שעות מרגע קבלת החבילה על ידי הלקוח/ה לא תחייב את חברת צלח לשאת באחריות הנזק.
 
 
מועדי אספקה
15. מועדי אספקת מוצרים הינם על פי המועדים הנקובים בדף המכירה של המוצר, אלא אם צוין במפורשות אחרת. 
 
16. ספירת ימי העסקים תתחיל מיום העסקים שאחרי יום השלמת ההזמנה כהגדרתו לעיל.
 
17. זמני אספקה כוללים ימי עסקים בלבד (ימים א-ה) ואינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג. במידה וגורמים או אירועים שאינם בשליטת מפעילי האתר יעכבו או ימנעו את קיום מכירת המוצרים או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, יוצע לצרכן לבחור בין המתנה עד לקבלת המוצר או ביטול העסקה (הצרכן לא יחויב בדמי ביטול).

אספקה והובלה לאזורים מוגבלים
18. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית כפי שיוגדרו מעת לעת על ידי מערכת הביטחון ו/או גורמי האכיפה, מפעילת האתר ו/או הספקים יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש. מובהר כי בישובים מסוימים, שירות המשלוחים של הדואר מתבצע עד לסניף הדואר הקרוב למקום המגורים של הלקוח.
 
תשלום נוסף בגין הובלה חריגה
19. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה לרבות הובלה לקומה גבוהה (קומה ג' ומעלה בבניין ללא מעלית) ו/או הובלה הדורשת אמצעים מיוחדים לצורך הכנסת המוצר לבית הלקוח ו/או לשם העלאתו לבית הלקוח לרבות באמצעות פירוק ו/או מנוף ו/או כח אדם נוסף.  במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל כאמור, מפעילת האתר ו/או הספקים רשאים לגבות תשלום נוסף בהתאם למפורט בדף המכירה של המוצר, ו/או כפי שיאושר טלפונית או אחרת באופן פרטני מול הלקוח.
 
 
תשלום ומדיניות ביטולי עסקאות

20. לאחר סיום ביצוע הרכישה המשתתף מחויב מידית בתשלום מלא בגין המוצר. 
 
21. ניתן לבטל רכישת מוצר עד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר בניהם, הביטול יעשה אך ורק לאחר הודעה בכתב. על הלקוח לשלוח פקס או מייל הכולל בקשה לביטול העסקה .  על פי חוק. אם כבר סופק המוצר לרוכש או שכבר נאסף על ידי חברת השילוח, חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני החברה ע"י הרוכש. במידה ויעדיף הלקוח להחזיר את המוצר באמצעות חברת המשלוחים של חברת צלח, התשלום בגין המשלוח יהיה על אחריות הרוכש.
 
22. ההחזר הכספי בגין ביטול העסקה והחזרת המוצר אל חברת צלח יינתן לאחר שהמוצר יגיע בפועל אל מחסני החברה ולאחר שייבדק כי הוא תקין ובמצב ראוי להחזרה.
 
23. יודגש כי דמי הביטול לא יחולו במקרה הביטול בו הלקוח ביטל עסקה עקב פגם במוצר.
 
תכנים ותאורי מוצרים 

24. אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי שירות ואחריות בגין המוצרים לאחר מכירה, נמסרו למפעילת האתר ע"י הספקים והינם באחריותם הבלעדית והמלאה של הספקים. למען הסר ספק, יובהר שאלא אם נקבע אחרת בדף המכירה או על פי דין, הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקה ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר.
25. אתר www.Z-tools.co.il ו/או חברת צלח שומרים לעצמם את הזכות למחוק מידע, פרסומת, תמונה ותוכן המופיעים באתר לפי שיקול דעתה וזאת אף מבלי להיות מחויבת במתן כל נימוק או הסבר. 
26. האתר אינו מתחייב כי הקישורים המופיעים באתר הינם פעילים ותקינים וכי מובילים לאתר אינטרנט פעיל ומאובטח. על המשתמש לבדוק באופן עצמאי את התקנון, תנאי השימוש וכן את מדיניות הגנת הפרטיות באתרים המקושרים לאתר.
27. תמונות המוצרים הינם להמחשה בלבד.
28. קיום מוצר באתר ו/או תמונה שלו ו/או מידע לגביו אינו מחייב את החברה שאכן המוצר זמין למכירה ו/או שהוא קיים במלאי החברה או אצל הספק. 
29. הצגת מוצרים באתר, תוכן וכן כל מידע שהוא, אינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הבעת עמדה ודעה מטעם החברה בהתייחס לשירותים, לספקים ולמוצרים אשר מופיעים באתר, וכי אין להסתמך על כך. 
30. הנהלת האתר ו/או הנהלת חברת צלח דואגת על שמירת פרטי המשתמשים באתר, אולם במצבים בהם צד שלישי ישיג מידע כלשהו ו/או גישה למידע על הגולשים באתר, שלא כדין,  מוסכם כי לא תהיה כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד החברה. 
31. במידה ויחולו הפרעות באתר עקב תקלות, שינויים, בעיות טכניות ו/או מצד שלישי, לא תהיה כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד חברת צלח וכן לא יינתן כל פיצוי כספי או כל פיצוי אחר בשל התקלות באתר, ההפרעות ו/או הפסקת השירות הניתן באתר. 
32. חברת צלח אינה מתחייבת כי המידע, התוכן, השירותים ו/או המוצרים שיסופקו במסגרת האתר יהיו נטולי רכיבים מזיקים כדוגמת וירוסים, וכן לא יהיו אחראיים לכל נזק שעלול להיגרם בעקבות כך. 
33. במידה ונפלה טעות סופר בתיאור, במחיר ו/או במידע הניתן אודות מוצר ו/או שירות, הדבר לא יחייב את חברת צלח. החברה תעשה כל שביכולתן לתקן את הטעות ברגע שהתגלתה. 
34. אתר צלח הינו רשאי לעשות שימוש בקבצי "עוגיות" (cookies), וזאת לצורך יעילות ומתן שירות מהיר למשתמש באתר. 
 
רישום לאתר

35. לצורך שימוש באתר  וביצוע רכישה של מוצר ו/או שירות, על המשתמש להירשם לאתר. באתר רשאי לעשות שימוש אדם מעל גיל 18 אשר באמתחתו אמצעי תשלום תקף. הרישום יעשה באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא וכן על ידי הכנסת פרטים מזהים של המשתמש כמו: שם פרטי ומשפחה, כתובת, מספרי טלפון, דואר אלקטרוני וכל פרט מזהה נוסף אשר יהיה בו צורך. 
36. על המשתמש לשמור על שם המשתמש והסיסמא האישית שלו בסודיות. פרטים אלו נועדו לשימושו האישי בלבד וכן האחריות לשמור עליהם תהה באחריותו. החברה אינה אחראית על כל פגיעה בפרטיות ו/או פגיעה אחרת אשר תגרם או עלולה להיגרם עקב מסירת פרטים אישיים אלה לכל אדם אחר שאינו המשתמש עצמו וכן במקרים של דליפת מידע שאינם בשליטת החברה.
37. לא יעשה כל שימוש במידע אותו מסר המשתמש ללא הסכמתו והרשאתו, אלא אם הדבר יידרש על פי דין או בכדי למנוע שימוש לרעה על ידי אחר. יש לציין כי המידע שימסור המשתמש יהיה נגיש לעובדי חברת צלח לצורך מתן שירות ומסירת מידע למשתמש. 
38. המידע שישמש את החברה בנוגע למשתמש מסוים יכלול את כל הפרטים המזהים אשר מסר במועד רישומו לאתר וכן כל מידע שנאסף אודות המשתמש הנובע מפעילותו וכתוצאה מגלישתו באתר.
39. בעת הרישום לאתר www.Z-tools.co.il המשתמש יאשר כי הינו מסכים כי חברת צלח והאתר www.Z-tools.co.il  ישלחו אליו הודעות מכל סוג שהוא ובכל אמצעי תקשורת שהוא, בכל הנוגע לשירות, פעילות, עדכון ו/או מידע פרסומי הקשור לאתר www.Z-tools.co.il  לחברת צלח ו/או להזמנה שביצע המשתמש. כמובן  שבכל רגע תהיה למשתמש אופציה להפסיק את הפרסומים.
40. המשתמש באתר זה מאשר כי חברת צלח והאתר www.Z-tools.co.il יכולים להעביר את פרטיו לצדדים שלישיים הקשורים לאתר וזאת לצורך אספקת השירות או המוצר שהוזמנו, למתן מידע על מוצרים ושירותים שהוזמנו או הקשורים, וכן לצורך פרסום. 
41.המשתמש יוכל בכל עת לפנות לאתר ולבקש כי אתר www.Z-tools.co.il  וחברת צלח תסיר אותו ממאגר המידע שלה ו/או מרשימת התפוצה שלה. חברת צלח תסיר את הרישום של המשתמש תוך זמן סביר מרגע הבקשה. 
42. משלוח הודעה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הודעת טקסט לטלפון הנייד לא תהווה ראיה לביצוע פעולה ולא תחייב את חברת צלח רק הרישום שנעשה בשרתי האתר יחייבו את החברה ויהוו ראיה לנכונות הפעולות, ההזמנות שבוצעו והשירותים שהתבקשו.
 
קניין רוחני
43. אין להפיץ, אין להעתיק, אין לשכפל, אין לפרסם וכיו"ב את התכנים והמידע, המוצרים והשירותים המוצגים באתר ללא הסכמת אתר www.Z-tools.co.il ו/או חברת צלח מראש ובכתב.
כל שכפול של מידע, תמונה, או פרי יצירתה של חברת צלח יהווה עילה לתביעה.
44. כל המידע הניתן ו/או המוצג באתר www.Z-tools.co.il הינו בבעלותה של חברת צלח  ו/או מי מטעמה. 
 
מקום שיפוט
45. במידה והתגלעה מחלוקת בנוגע לתקנון זה ו/או השימוש באתר, הסמכות המקומית הבלעדית תהיה בבתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב – יפו, ועל פי דיני מדינת ישראל בלבד. 


 
בכל שאלה ו/או בקשה הנוגעות לשימוש באתר, ניתן לפנות לכתובת המייל  [email protected]

כתובת העסק: המלאכה 9, אור יהודה, ישראל
טלפון: 03-533-7349
 

ט.ל.ח.