0
30 שנה קניה בטוחה שירות תיקונים משלוח מהיר
התקשרו לייעוץ 03-5337349

תקנון

 צלח מרכז הצבעים בע"מ

 
תקנון האתר – תנאי שימוש
כללי
1. התקנון מנוסח בלשון זכר וזאת מטעמי נוחות בלבד וכי האמור בו מתייחס לגברים ולנשים כאחד.
2. יש לקרוא את התנאים וההוראות שבתקנון לפני השימוש באתר. 
3. השימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש ואישורו כי קרא את האמור בתקנון זה וכי הסכים לכל האמור בו.
4. האתר www.Z-tools.co.il הינו אתר המציע לגולשיו מידע, מוצרים, תכנים, פרסומים ושירותים בתחומי כלי העבודה  והאספקה הטכנית (להלן: "השירותים").
5. חברת צלח רשאית לעדכן ולשנות את תנאי השימוש באתר ללא מתן הודעה מראש. השינויים יכנסו לתוקף במועד פרסומם.
6. המשתמש מסכים ומצהיר כי יודע שחברת צלח אינה אחראית לכל שימוש שהמשתמש עושה בשירותים ובמידע המוצג באתר, וכי הוא, המשתמש, הינו האחראי הבלעדי למעשיו. 
 
 
העדר אחריות לתכנים, תאורי מוצרים, וטעויות מחירים 
7. אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי שירות ואחריות בגין המוצרים לאחר מכירה, נמסרו למפעילת האתר ע"י הספקים והינם באחריותם הבלעדית והמלאה של הספקים. למען הסר ספק, יובהר שאלא אם נקבע אחרת בדף המכירה או על פי דין, הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקה ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר.
8. אתר www.Z-tools.co.il ו/או חברת צלח שומרים לעצמם את הזכות למחוק מידע, פרסומת, תמונה ותוכן המופיעים באתר לפי שיקול דעתה וזאת אף מבלי להיות מחויבת במתן כל נימוק או הסבר. 
9. האתר אינו מתחייב כי הקישורים המופיעים באתר הינם פעילים ותקינים וכי מובילים לאתר אינטרנט פעיל ומאובטח. על המשתמש לבדוק באופן עצמאי את התקנון, תנאי השימוש וכן את מדיניות הגנת הפרטיות באתרים המקושרים לאתר.
10. תמונות המוצרים הינם להמחשה בלבד ואינם מחייבים את חברת צלח.
11. קיום מוצר באתר ו/או תמונה שלו ו/או מידע לגביו אינו מחייב את חברת צלח שאכן המוצר זמין למכירה או לשיווק אצל הספק. 
12. הצגת מוצרים באתר, תוכן וכן כל מידע שהוא, אינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הבעת עמדה ודעה מטעם החברה בהתייחס לשירותים, לספקים ולמוצרים אשר מופיעים באתר, וכי אין להסתמך על כך. 
13. הנהלת האתר ו/או הנהלת חברת צלח דואגת על שמירת פרטי המשתמשים באתר, אולם במצבים בהם צד שלישי ישיג מידע כלשהו ו/או גישה למידע על הגולשים באתר, שלא כדין,  מוסכם כי לא תהיה כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד החברה. 
14. במידה ויחולו הפרעות באתר עקב תקלות, שינויים, בעיות טכניות ו/או מצד שלישי, לא תהיה כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד חברת צלח וכן לא יינתן כל פיצוי כספי או כל פיצוי אחר בשל התקלות באתר, ההפרעות ו/או הפסקת השירות הניתן באתר. 
15. חברת צלח אינה מתחייבת כי המידע, התוכן, השירותים ו/או המוצרים שיסופקו במסגרת האתר יהיו נטולי רכיבים מזיקים כדוגמת וירוסים, וכן לא יהיו אחראיים לכל נזק שעלול להיגרם בעקבות כך. 
16. במידה ונפלה טעות סופר בתיאור, במחיר ו/או במידע הניתן אודות מוצר ו/או שירות, הדבר לא יחייב את חברת צלח, החברה תעשה כל שביכולתן לתקן את הטעות ברגע שהתגלתה. במקרה של פער במחיר מוצר כלשהו באתר לבין מחיר המוצר המופיע במשרדי החברה, המחיר המופיע במשרדי החברה יהיה הקובע.
17. אתר צלח הינו רשאי לעשות שימוש בקבצי "עוגיות" (cookies), וזאת לצורך יעילות ומתן שירות מהיר למשתמש באתר. 
 
רישום לאתר
18. לצורך שימוש באתר  וביצוע רכישה של מוצר ו/או שירות, על המשתמש להירשם לאתר. באתר רשאי לעשות שימוש אדם מעל גיל 18 אשר באמתחתו אמצעי תשלום תקף. הרישום יעשה באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא וכן על ידי הכנסת פרטים מזהים של המשתמש כמו: שם פרטי ומשפחה, כתובת, מספרי טלפון, דואר אלקטרוני וכל פרט מזהה נוסף אשר יהיה בו צורך. 
19. על המשתמש לשמור על שם המשתמש והסיסמא האישית שלו בסודיות. פרטים אלו נועדו לשימושו האישי בלבד וכן האחריות לשמור עליהם תהה באחריותו. החברה אינה אחראית על כל פגיעה בפרטיות ו/או פגיעה אחרת אשר תגרם או עלולה להיגרם עקב מסירת פרטים אישיים אלה לכל אדם אחר שאינו המשתמש עצמו וכן במקרים של דליפת מידע שאינם בשליטת החברה.
20. לא יעשה כל שימוש במידע אותו מסר המשתמש ללא הסכמתו והרשאתו, אלא אם הדבר יידרש על פי דין או בכדי למנוע שימוש לרעה על ידי אחר. יש לציין כי המידע שימסור המשתמש יהיה נגיש לעובדי חברת צלח לצורך מתן שירות ומסירת מידע למשתמש. 
21. המידע שישמש את החברה בנוגע למשתמש מסוים יכלול את כל הפרטים המזהים אשר מסר במועד רישומו לאתר וכן כל מידע שנאסף אודות המשתמש הנובע מפעילותו וכתוצאה מגלישתו באתר.
22. בעת הרישום לאתר www.Z-tools.co.il המשתמש יאשר כי הינו מסכים כי חברת צלח והאתר www.Z-tools.co.il  ישלחו אליו הודעות מכל סוג שהוא ובכל אמצעי תקשורת שהוא, בכל הנוגע לשירות, פעילות, עדכון ו/או מידע פרסומי הקשור לאתר www.Z-tools.co.il  לחברת צלח ו/או להזמנה שביצע המשתמש. כמובן  שבכל רגע תהיה למשתמש אופציה להפסיק את הפרסומים.
23. המשתמש באתר זה מאשר כי חברת צלח והאתר www.Z-tools.co.il יכולים להעביר את פרטיו לצדדים שלישיים הקשורים לאתר וזאת לצורך אספקת השירות או המוצר שהוזמנו, למתן מידע על מוצרים ושירותים שהוזמנו או הקשורים, וכן לצורך פרסום. 
24. המשתמש יוכל בכל עת לפנות לאתר ולבקש כי אתר www.Z-tools.co.il  וחברת צלח תסיר אותו ממאגר המידע שלה ו/או מרשימת התפוצה שלה. חברת צלח תסיר את הרישום של המשתמש תוך זמן סביר מרגע הבקשה. 
25. משלוח הודעה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הודעת טקסט לטלפון הנייד לא תהווה ראיה לביצוע פעולה ולא תחייב את חברת צלח רק הרישום שנעשה בשרתי האתר יחייבו את החברה ויהוו ראיה לנכונות הפעולות, ההזמנות שבוצעו והשירותים שהתבקשו.
קניין רוחני
26. אין להפיץ, אין להעתיק, אין לשכפל, אין לפרסם וכיו"ב את התכנים והמידע, המוצרים והשירותים המוצגים באתר ללא הסכמת אתר www.Z-tools.co.il ו/או חברת צלח מראש ובכתב.
כל שכפול של מידע, תמונה, או פרי יצירתה של חברת צלח יהווה עילה לתביעה.
27. כל המידע הניתן ו/או המוצג באתר www.Z-tools.co.il הינו בבעלותה של חברת צלח  ו/או מי מטעמה. 
 
מקום שיפוט
28. במידה והתגלעה מחלוקת בנוגע לתקנון זה ו/או השימוש באתר, הסמכות המקומית הבלעדית תהיה בבתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב – יפו, ועל פי דיני מדינת ישראל בלבד. 
 
בכל שאלה ו/או בקשה הנוגעות לשימוש באתר, ניתן לפנות לכתובת המייל  Info@z-tools.co.il
 

צלח מרכז הצבעים בע"מ
 
תקנון האתר – תנאי שימוש
כללי
1. התקנון מנוסח בלשון זכר וזאת מטעמי נוחות בלבד וכי האמור בו מתייחס לגברים ולנשים כאחד.
2. יש לקרוא את התנאים וההוראות שבתקנון לפני השימוש באתר. 
3. השימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש ואישורו כי קרא את האמור בתקנון זה וכי הסכים לכל האמור בו.
4. האתר www.Z-tools.co.il הינו אתר המציע לגולשיו מידע, מוצרים, תכנים, פרסומים ושירותים בתחומי כלי העבודה  והאספקה הטכנית (להלן: "השירותים").
5. חברת צלח רשאית לעדכן ולשנות את תנאי השימוש באתר ללא מתן הודעה מראש. השינויים יכנסו לתוקף במועד פרסומם.
6. המשתמש מסכים ומצהיר כי יודע שחברת צלח אינה אחראית לכל שימוש שהמשתמש עושה בשירותים ובמידע המוצג באתר, וכי הוא, המשתמש, הינו האחראי הבלעדי למעשיו. 
 
 
העדר אחריות לתכנים ותאורי מוצרים 
7. אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי שירות ואחריות בגין המוצרים לאחר מכירה, נמסרו למפעילת האתר ע"י הספקים והינם באחריותם הבלעדית והמלאה של הספקים. למען הסר ספק, יובהר שאלא אם נקבע אחרת בדף המכירה או על פי דין, הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקה ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר.
8. אתר www.Z-tools.co.il ו/או חברת צלח שומרים לעצמם את הזכות למחוק מידע, פרסומת, תמונה ותוכן המופיעים באתר לפי שיקול דעתה וזאת אף מבלי להיות מחויבת במתן כל נימוק או הסבר. 
9. האתר אינו מתחייב כי הקישורים המופיעים באתר הינם פעילים ותקינים וכי מובילים לאתר אינטרנט פעיל ומאובטח. על המשתמש לבדוק באופן עצמאי את התקנון, תנאי השימוש וכן את מדיניות הגנת הפרטיות באתרים המקושרים לאתר.
10. תמונות המוצרים הינם להמחשה בלבד ואינם מחייבים את חברת צלח.
11. קיום מוצר באתר ו/או תמונה שלו ו/או מידע לגביו אינו מחייב את חברת צלח שאכן המוצר זמין למכירה או לשיווק אצל הספק. 
12. הצגת מוצרים באתר, תוכן וכן כל מידע שהוא, אינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הבעת עמדה ודעה מטעם החברה בהתייחס לשירותים, לספקים ולמוצרים אשר מופיעים באתר, וכי אין להסתמך על כך. 
13. הנהלת האתר ו/או הנהלת חברת צלח דואגת על שמירת פרטי המשתמשים באתר, אולם במצבים בהם צד שלישי ישיג מידע כלשהו ו/או גישה למידע על הגולשים באתר, שלא כדין,  מוסכם כי לא תהיה כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד החברה. 
14. במידה ויחולו הפרעות באתר עקב תקלות, שינויים, בעיות טכניות ו/או מצד שלישי, לא תהיה כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד חברת צלח וכן לא יינתן כל פיצוי כספי או כל פיצוי אחר בשל התקלות באתר, ההפרעות ו/או הפסקת השירות הניתן באתר. 
15. חברת צלח אינה מתחייבת כי המידע, התוכן, השירותים ו/או המוצרים שיסופקו במסגרת האתר יהיו נטולי רכיבים מזיקים כדוגמת וירוסים, וכן לא יהיו אחראיים לכל נזק שעלול להיגרם בעקבות כך. 
16. במידה ונפלה טעות סופר בתיאור, במחיר ו/או במידע הניתן אודות מוצר ו/או שירות, הדבר לא יחייב את חברת צלח, החברה תעשה כל שביכולתן לתקן את הטעות ברגע שהתגלתה. 
17. אתר צלח הינו רשאי לעשות שימוש בקבצי "עוגיות" (cookies), וזאת לצורך יעילות ומתן שירות מהיר למשתמש באתר. 
 
רישום לאתר
18. לצורך שימוש באתר  וביצוע רכישה של מוצר ו/או שירות, על המשתמש להירשם לאתר. באתר רשאי לעשות שימוש אדם מעל גיל 18 אשר באמתחתו אמצעי תשלום תקף. הרישום יעשה באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא וכן על ידי הכנסת פרטים מזהים של המשתמש כמו: שם פרטי ומשפחה, כתובת, מספרי טלפון, דואר אלקטרוני וכל פרט מזהה נוסף אשר יהיה בו צורך. 
19. על המשתמש לשמור על שם המשתמש והסיסמא האישית שלו בסודיות. פרטים אלו נועדו לשימושו האישי בלבד וכן האחריות לשמור עליהם תהה באחריותו. החברה אינה אחראית על כל פגיעה בפרטיות ו/או פגיעה אחרת אשר תגרם או עלולה להיגרם עקב מסירת פרטים אישיים אלה לכל אדם אחר שאינו המשתמש עצמו וכן במקרים של דליפת מידע שאינם בשליטת החברה.
20. לא יעשה כל שימוש במידע אותו מסר המשתמש ללא הסכמתו והרשאתו, אלא אם הדבר יידרש על פי דין או בכדי למנוע שימוש לרעה על ידי אחר. יש לציין כי המידע שימסור המשתמש יהיה נגיש לעובדי חברת צלח לצורך מתן שירות ומסירת מידע למשתמש. 
21. המידע שישמש את החברה בנוגע למשתמש מסוים יכלול את כל הפרטים המזהים אשר מסר במועד רישומו לאתר וכן כל מידע שנאסף אודות המשתמש הנובע מפעילותו וכתוצאה מגלישתו באתר.
22. בעת הרישום לאתר www.Z-tools.co.il המשתמש יאשר כי הינו מסכים כי חברת צלח והאתר www.Z-tools.co.il  ישלחו אליו הודעות מכל סוג שהוא ובכל אמצעי תקשורת שהוא, בכל הנוגע לשירות, פעילות, עדכון ו/או מידע פרסומי הקשור לאתר www.Z-tools.co.il  לחברת צלח ו/או להזמנה שביצע המשתמש. כמובן  שבכל רגע תהיה למשתמש אופציה להפסיק את הפרסומים.
23. המשתמש באתר זה מאשר כי חברת צלח והאתר www.Z-tools.co.il יכולים להעביר את פרטיו לצדדים שלישיים הקשורים לאתר וזאת לצורך אספקת השירות או המוצר שהוזמנו, למתן מידע על מוצרים ושירותים שהוזמנו או הקשורים, וכן לצורך פרסום. 
24. המשתמש יוכל בכל עת לפנות לאתר ולבקש כי אתר www.Z-tools.co.il  וחברת צלח תסיר אותו ממאגר המידע שלה ו/או מרשימת התפוצה שלה. חברת צלח תסיר את הרישום של המשתמש תוך זמן סביר מרגע הבקשה. 
25. משלוח הודעה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הודעת טקסט לטלפון הנייד לא תהווה ראיה לביצוע פעולה ולא תחייב את חברת צלח רק הרישום שנעשה בשרתי האתר יחייבו את החברה ויהוו ראיה לנכונות הפעולות, ההזמנות שבוצעו והשירותים שהתבקשו.
קניין רוחני
26. אין להפיץ, אין להעתיק, אין לשכפל, אין לפרסם וכיו"ב את התכנים והמידע, המוצרים והשירותים המוצגים באתר ללא הסכמת אתר www.Z-tools.co.il ו/או חברת צלח מראש ובכתב.
כל שכפול של מידע, תמונה, או פרי יצירתה של חברת צלח יהווה עילה לתביעה.
27. כל המידע הניתן ו/או המוצג באתר www.Z-tools.co.il הינו בבעלותה של חברת צלח  ו/או מי מטעמה. 
 
מקום שיפוט
28. במידה והתגלעה מחלוקת בנוגע לתקנון זה ו/או השימוש באתר, הסמכות המקומית הבלעדית תהיה בבתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב – יפו, ועל פי דיני מדינת ישראל בלבד. 
 
בכל שאלה ו/או בקשה הנוגעות לשימוש באתר, ניתן לפנות לכתובת המייל  Info@z-tools.co.il